Från kungligt till kultur ….. kyrka och arkitektur ….. bussluff del 1 – från Mjölby – Oslo – Köpenhamn

CIMG7638CIMG7640

21 januari:

11.30. Swebus hållplats i Mjölby. Straxt efter kommer 830 till  Linköping, som tidigare har gått ända upp till Stockholm.

11.45. Min buss är på plats.

13.05. Ankomst Jönköping. Vi är 15 personer ombord, många kliver av. Snöblandat.

13.20 har många klivit på.

Människor på väg. Hem eller bort.

Bussen får köra en del inne i Jönköping för att komma till och från Resecentrum från E4.

 

15.20. Nils Ericsonterminalen. Om 15 minuter avgår Swebus 820 mot Oslo. Om 35 minuter avgår Nettbuss 600 mot Oslo. Hård konkurrens.

CIMG7763

Nettbuss trafikerar Norge, Sverige och Danmark.

 

Nils Ericsonterminalen (källa Wikipedia):

Terminalen har ritats av den norske arkitekten Niels Torp och togs i bruk 1996.

Byggnaden tilldelades samma år  Kasper Salinpriset och blev nominerat till Årets Ljus.

Året därefter erhölls Europeiska Stålbyggnadspriset (European Award for Steelstructures) och Stenpriset.

Byggherre var Västtrafik AB (tidigare Göteborgsregionens Lokaltrafik AB). Ägare och förvaltare är Västtrafik AB.

 

IMG_20150121_192322

Oslo. Oslo blev enligt Snorres kungasaga grundat cirka år 1048 av kung Harald Hårddråde.

I slutet av århundradet blev Oslo biskopssäte.

Oslo Domkyrka. Där minnesgudstjänst hölls efter terrordåden i Norge.

Oslo Domkyrka. Där minnesgudstjänst hölls efter terrordåden i Norge.

Nyare arkeologiska utgrävningar har påvisat kristna gravar från före år 1000, och detta gjorde att Oslo kunde fira sitt 1000-årsjubileum år 2000.

CIMG7655

Oslo 2015.

Staden låg vid utloppet av floden Alna.

Vad namnet Oslo kommer av är omstritt, men lo  i Oslo betyder i alla fall slätt eller äng.

Eftersom man förr i tiden skrev ‘Ásló’ skulle Os  betyda ås eller gud som i asatron.  Därmed skulle Oslo kunna betyda ungefär slätten vid åsen eller gudarnas slätt.

CIMG7715

Slottet i Oslo.

Stadens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt år 1000 och den blev huvudstad 1299.

CIMG7725

Slottet i Oslo.

Efter en tredagars brand 1624 blev staden flyttad ett litet stycke västerut och nyanlagd under namnet Christiania,

medan det ursprungliga Oslo behöll sitt namn som ett område utanför staden.

CIMG7737

I och med utvidgningen av staden 1859 blev förstaden Oslo införlivad i Kristiania.

Oslo blev Norges huvudstad omkring år 1300 under Håkon Magnusson tid som kung.

Han anlade Akershus fästning och gjorde den till sitt residens.

CIMG7729

CIMG7725

Hedersuppdrag. Två män som gör lumpen vaktar Oslo Slottet. Det är svinkallt – vilket namn – och rejält halt. Vakterna rör inte en min och är beredda att dra vapen för att skydda slottets invånare.

Osloborna drev framgångsrik handel, men blev efter hand utkonkurrerade av Hansan.

Under 1500-talet hämtade sig osloköpmännen från Hansans dominans, och sjöfart och trävaruhandel byggdes ut.

En av många affärer i Oslo idag. Hur var det med preventivmedel under stadens historia?

En av många affärer i Oslo idag. Hur var det med preventivmedel under stadens historia?

Under unionstiden med Danmark förlorade staden sin status som huvudstad och stagnerade ekonomiskt.

Är osloborna och norrmännen ett kyrkligt folk?

Är osloborna och norrmännen ett kyrkligt folk?

Efter en stor ödeläggande brand år 1624 flyttades staden till motsatta sidan av Bjørvika  och byggdes av sten enligt krav från kung Kristian den fjärde.

Samtidigt bytte staden namn till Christiania (från 1877 stavat Kristiania). Christiania blev åter huvudstad år 1814, då unionen med Danmark upplöstes.

Svensk-norksa unionen var en statsrättslig förening mellan kungarikena Sverige och Norge under perioden 1814–1905.

Källa: Wikipedia.

 

Utanför Oslo C.

Utanför Oslo C.

Snö och is.

CIMG7655

Nära Karl Johan.

Gatan löper genom centrala Oslo, från centralstationen i sydöst till slottet i nordväst.

Längs Karl Johans gate ligger Oslo Domkyrka, Stortinget,

IMG_20150121_195542

Parlamentet i Oslo. Ett av målen för terrorattacken.

IMG_20150121_195638

Nationaltheatret och de ursprungliga byggnaderna för Oslo universitet, bland annat universitetets aula med målerier av Edvard Munch.

CIMG7677

Aulan till universitetet.

CIMG7679CIMG7680

Kultur på stan:

CIMG7841CIMG7843

CIMG7777

Rättskipning. Oslo Tingshus. En snygg och arkitektorisk byggnad.

Men parterna och rätten har säker annat i tankarna än byggnadens skönhet.

CIMG7782

Bussterminalen i Oslo:

CIMG7859

Utanför bussterminalen.

CIMG7860

CIMG7861

CIMG7862

CIMG7863

Väntan på Köpenhamns-bussen. 23.00 gick den. 0.30 gick två tullare och en hund ombord på bussen. Inget knark hittades.

Väntan på Köpenhamns-bussen. 23.00 gick den. 0.30 gick två tullare och en hund ombord på bussen. Inget knark hittades.

Det var få som åkte från Oslo.

Men jag vet inte hur många som gick av eller på under färden.

Vaknade i Helsingborg. Tvättade av mig med våtservetter. Somnade om. Vaknade i Malmö.

 22 januari

CIMG8052

Köpenhamn.

Traditionellt brukar Köpenhamns historia inledas med biskop Absalon Hvides (1167-1168) borgbygge till försvar av bosättningen.

Detta även om bosättning funnits på platsen flera hundra år tidigare.

Köpenhamn Centralstation till höger.

Köpenhamn Centralstation till höger.

Borgen fick stor militär betydelse i dåtidens krig mot venderna (västslaviskt folk) och rester av Absalons borg finns kvar under nutidens Christiansborgs slott.

CIMG7993

Ortens centrala läge vid Öresund och givande sillfiske gjorde den till en viktig handelsplats och Köpenhamn växte snabbt.

CIMG7876CIMG7883

På order av Erik av Pommers blev Köpenhamn 1416 en kunglig besittning och kom successivt att fungera som landets huvudstad.

Kristian 1 anlade 1749 Köpenhamns universitet och staden fortsatte att blomstra in på 1500-talet och 1536 blev den officiellt Danmarks huvudstad.

CIMG7881

Köpenhamns stadsplan är till stor del ett verk av Kristian den fjärde,

han var en framgångsrik byggherre och lät bygga en rad monumentala byggnadsverk i staden,

som Börsen, Holmens kirke, Rosenborgs slott och Tøjhuset.

CIMG7884

1658 angrep den svenske kungen Karl X Gustav Köpenhamn,

men staden lyckades med en hårsmån försvara sig mot svenskarnas belägring,

vilket skaffade köpenhamnarna ökad prestige och självstyre.

CIMG7882

Under 1700-talet fortsatte Köpenhamn sin gynnsamma utveckling och växte i betydelse trots en rad olyckliga omständigheter.

CIMG7886

En pestepidemi drabbade Köpenhamn 1711 och staden brann dessutom ned vid två tillfällen, 1728 och 1795,

samt blev bombarderat avengelska flottan i slaget om Köpenhamn (1807) vilket ödelade en stor del av den äldre staden.

På 1800-talet blev Köpenhamn centrum för industrialiseringen av Danmark.

 

Rådhuset i Köpenhamn.

Rådhuset i Köpenhamn.

 

CIMG7889CIMG7890

Köpenhamns stadsmurar som funnits sedan medeltiden revs och ersattes av grönytor och stadsbebyggelse.

Under slutet av 1800-talet tvingade dåvarande ministären J.B.S Estrup och kungen igenom ett hopplöst omodernt försvarsverk som fick namnet Vestenceinten och numera i folkmun kallas Vestvolden.

Detta ledde till att stadsplaneringen i hög grad gick ut på att bygga täta, kompakta kvarter.

Källa: Wikipedia.

Köpenhamnsbilder:

CIMG7894

CIMG7895CIMG7896

CIMG7900CIMG7897

Ströget är alldeles i närheten av denna byggnad. Till vänster i bild.

CIMG7903

Ströget.

 

Mitt i terrorns tidevarv med tortyr och åter tortyr. Mitt bland folket, finns förkämpen för mänskliga rättigheter.

Mitt i terrorns tidevarv med tortyr och åter tortyr. Mitt bland folket, finns förkämpen för mänskliga rättigheter. Vid paradgatan i den danska huvudstaden.

 

CIMG7905

CIMG7906

CIMG7907

En annan garant för mänskliga rättigheter. Kyrkan. Köpenhamns Domkyrka.

Ingången till Köpenhamns Domkyrka.

Ingången till Köpenhamns Domkyrka.

 

CIMG7909

Moses med de tio budorden. Hur många kan dem och vill kunna dem idag? Jag kan dem inte på rak arm, inte heller om jag böjer armen.

Moses med de tio budorden. Hur många kan dem och vill kunna dem idag? Jag kan dem inte på rak arm, inte heller om jag böjer armen.

CIMG7914

CIMG7915

CIMG7916

Johannes Döparen eller evangelisten Johannes?

Johannes Döparen eller evangelisten Johannes?

 

CIMG7918

CIMG7919CIMG7923

CIMG7924

Saulus förföljde Jesus och den kristna tron. Det finns många Saulus i dagens värld. Men Saulus omvände sig och blev Paulus.

CIMG7928

CIMG7933

CIMG7937

Evangelisten Matteus är skyddspatron för skatteindrivare, tulltjänstemän, bokhållare och växlare.

 

CIMG7942

CIMG7943

CIMG7950

CIMG7939

CIMG7944

Det gör vi allt för ofta, vi människor. Att göra väl. Eller så gör vi väl i den ondes tjänst.

 

CIMG7952

CIMG7956

Tron på Gud är kultur, kultur = att odla. Att odla sin tro.

Efter denna magnifika upplevelse så begav jag mig ut på stan igen och letade vackra saker att fotografera.

CIMG7957

CIMG7958

CIMG7961CIMG7962

CIMG7964

CIMG7967

CIMG7968

CIMG7971

CIMG7973CIMG7974

CIMG7975CIMG7976

CIMG7978

CIMG7979

 

CIMG7984

CIMG7980

CIMG7982

CIMG7983

 

CIMG7987

CIMG7988

CIMG7989

CIMG7991

Vid slottet.

Vid slottet.

 

CIMG7995

CIMG8002

CIMG8003

CIMG8004

CIMG8007

CIMG8009

 

Beslutande makten. Till skillnad från kungahuset.

Beslutande makten. Till skillnad från kungahuset.

CIMG8015

Åter på stan:

CIMG8016

Vid en innegård.

Vid en innegård.

 

CIMG8018

 

CIMG8019

CIMG8020

CIMG8021

CIMG8022

Tivoli ånyo:

CIMG8026

CIMG8028

CIMG8029

CIMG8030

CIMG8033

CIMG8035CIMG8036CIMG8037

Centralstationen i Köpenhamn.

Centralstationen i Köpenhamn.

 

CIMG8039

Miniatyrsamhälle i monter på Köpenhamns C.

Miniatyrsamhälle i monter på Köpenhamns C.

CIMG8044

Så vacker, denna modell.

CIMG8045

Undrar hur länge det tog att göra detta konstverk.

CIMG8046

CIMG8050

CIMG8051

I morgon blir det bilder från resan Köpenhamn – Göteborg – Uppsala – Mjölby.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s