Tagged: Rosengård

Kvinno – och Tjejjouren …. Tensta och framtiden …. gruvnäring …. den nakna sanningen utan nakenbilder …. rädsla att visa skrevet? …. The Pinks – 20-25 år sedan sist ….

The Pinks lyssnade jag när jag var ung/yngre. Nu finns de på Youtube, då fanns de på LP.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Anette Karlsson är kommunikationsstrateg,  SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING.

– Varför just Tensta – det är inte bara i Tensta som den här typen av händelser sker. Som du vet har det varit oroligt både i Rinkeby och Rosengård. Det gemensamma är väl att det är hög arbetslöshet och utanförskap. Några enkla förklaringar finns nog inte.

Framtiden i Tensta – det görs väldigt mycket för området och människorna som bor här.

Bostäder rustas, satsningar på kulturlivet, satsning på Nydalsparken allt enligt Vision Järva som utgår från Stockholms stads vision:

”Ett Stockholm i världsklass”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vision Järva 2030 godkändes av kommunfullmäktige 2009 och är en konkretisering av den målbild för satsningen Järvalyftet som alla politiska partier i Stadshuset enades om 2007.

Innehållet i Vision Järva 2030 har utvecklats under en omfattande dialog mellan politiker, tjänstemän, fastighetsägare, företagare, föreningar och boende i Järva. Med utgångspunkt i Järvalyftets målbild omfattar Vision Järva 2030 fyra huvudområden :

Bra boende och mer varierad stadsmiljö

Stärkt utbildning och bättre språkundervisning

Fler jobb och ökat företagande

Trygghet i vardagen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Målsättningen är att genom samverkan skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och stanna kvar, och till en tillväxtmotor för hela Stockholm.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Du kan läsa mer om framtiden på: www.stockholm.se/jarvalyftet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Anmärkningar med fetstil och kursiv stil är bland annat gjorda av mig. Likaså text placeringen.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Arbetslöshet ja.

Hur ser arbetsmarknaden ut  just nu i länen? Några branscher som sticker ut?

Kjell Ljung,  en av Arbetsförmedlingens presskontakter,  jobbar regionalt i Norrbottens län.

– Ja, det finns branscher som sticker ut och det är bland annat gruvnäringen i landet. Med detta följer anläggningsarbeten och entreprenörsverksamhet (transporter, och så vidare).

Man kalkylerar med att behöva rekrytera cirka 5000 medarbetare i denna bransch om några år.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mer information om Arbetsförmedlingen och arbetssituationen i landet kommer framöver, hoppas jag. Det är tänkt så.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Det är inte kul att vara arbetslös. Även kvinnor har det svårt.

Jag mailade Kvinno – och Tjejjourers Riksförbund.

Det jag  undrar över är:

Bättre samordning rörande kvinnomisshandel. Hur är rättsväsendets och övriga samhällets hjälp idag mot kvinnoofrid?

Tycker du att brott mot kvinnor har haft låg prioritet?

 Känns det som att det inom rättsväsende, sjukvård och socialtjänst ha varit allmänt vedertaget att kvinnor får skylla sig själva? 

Vilka faktorer ligger bakom misshandel, sexuella övergrepp och mot med mera mot kvinnor? 

Hur stor roll spelar religiösa motiv bakom dessa övergrepp?

Media. Hur tycker ni att media har hanterat frågor om kvinnofrid?

Vilken hjälp och vilket stöd ger ni till de som söker hjälp hos er?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hej Björn,

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla dina frågor då de är stora och komplexa. Många svar och litteraturtips hittar du på vår hemsida www.kvinnojouren.se under Fakta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Denna väldigt viktiga organisation har naturligtvis inte så stora resurser som jag skulle önska att de hade (inte för att de inte har möjlighet att svara mig)!!

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Arbetsförmedlingen igen. I dag har jag varit inne på AF och skrivit in mig. Fick träffa en go och snäll arbetsförmedlare som skrev till min handläggare angående tid och min handläggare har mailat mig och vi ska höras av om en vecka.

Även om jag är inskriven på Resurshuset så måste jag skriva in mig på AF. Det var min handläggare på försörjningsstödet som informerade mig.

Idag är jag inte sjukskriven – och jag äter inga psykiatriska mediciner.

Sakta, sakta rinner livet åter!!!!  Det har legat på is under den mörka, svarta tiden med djupa depressioner och kronisk livströtthet.

Men nu verkar det ha vänt!!!

Jag är så oerhört glad över att kontakten med en kvinna i Stockholm fortsätter. Vi skriver cirka två och en halv till tre A4-sidor varje gång. Sååå härligt!!

Ensamheten är det som plågar mig mest, ungefär som en halvljumen, seg pizza under en gourmetmiddag.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I onsdags träffade jag min jobbcoach på Resurshuset och efter det ska jag skriva ett personligt brev som jag vill att hon ska titta på innan jag skickar iväg det till arbetsgivare.

Även jobbiten börjar att röra på sig.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I morgon och å söndag ska jag in till gymmet och träna. Att känna hur pulsen öka och hur svetten börjar rinna och kroppen kommer i gång – sååå underbart!!

Bastun är sådan att det går att slänga på vatten på aggregatet och få det varmt. Porerna öppnar sig och svetten forsar i myriader droppar ut och lämnar mig. Såå skönt!!

Men jag är den enda som bastar tydligen.

Själv brukar jag lägga i från mig handduken och duscha och basta. Många kommer med sin handduk skarpt invirad runt kroppen och lägger handduken på duschkabinen. Ingen mer en jag bastar (Björn Bastukungen nummer 1 🙂 ).

De andra har samma problem som mig och som män har haft genom alla tider – man vill inte visa sin penis och pung. Dels för att man tycker att det är intimt och dels för att man är missnöjd med dessa delar. Är det så?

Inte så att jag sitter och fluktar efter snoppar i bastun – jag sitter och filosoferar om livet och människorna, om vad jag ska blogga om med mera – men männens hårda, nervösa blickar och det jag ovan skrivit tyder på en rädsla för att visa sig naken.

Jag låter hurtfrisk, men jag håller på att träna på att visa mig naken (inte offentligt eller inne på damavdelningen, den nakna sanningen om Björn Grönlund går att läsa i denna blogg – nej, jag tänker inte lägga ut nakenbilder på mig eller någon annan) utan att få ångest eller bli deppig .

Ångesten ökar, precis som jag trodde, men jag har annan beredskap nu. Försöker att sitta kvar länge i bastun, då jag älskar att bada bastu.

I onsdags bastade jag i en och en halv timme och sedan blev det två timmars bastu ute på Långviken.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Är det samma problem för kvinnor att de inte vågar visa sig nakna för varandra?

Annonser

Kommunikatör berättar om Rosengård och ger en personlig beskrivning av Rosengård …. FP om liberalism, politik, kyrka och om framtiden

”Politikerveckan” fortsätter. Folkpartiet berättar mer om sin politik.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Natalia Rylander är Politisk Sekreterare vid Folkpartiet liberalernas rikskansli.

Varför ska väljarna rösta på FP?

– Vi i Folkpartiet liberalerna är stolta över vår ideologi.

Socialliberala lösningar har vunnit gehör under 1900-talet.

Vi har stått upp för individens frihet och varje människas rätt att själv välja vilken gud hon vill tro på samt rätten att inte tro alls.

Vår övertygelse om att alla människor förtjänar nya livschanser medförde att Folkpartiet var en av arkitekterna bakom det svenska välfärdssystemet.

På den internationella scenen har liberaler alltid stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter och aldrig tjusats av förtyckarideologier.

Och vår tro på individen har gjort att vi ständigt drivit på för reformer som ökat jämställdheten mellan kvinnor och män.

Liberala svar behövs även på dagens och morgondagens samhällsproblem.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– I den internationella lågkonjunktur som de senaste åren drabbat Sverige har det varit uppenbart att det är klassisk socialliberal ekonomisk politik som är en del av lösningen.

Staten och det offentliga behöver ta ett ansvar för att dämpa effekterna av konjunkturnedgången. Samtidigt är en fri ekonomi grunden för långsiktigt välstånd.

Fattigdom och ofrihet bekämpas bäst med demokrati och marknadsekonomi. Kort sagt, framtiden behöver mer liberalism.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Om FP fick egen majoritet i riksdagen, i landstinget och i kommun. Hur skulle politiken att se ut under de närmaste fyra åren?

– Liberalismen har alltid haft en tro på framtiden. Om människor ges möjlighet att styra mer över sina liv så utvecklas samhället.

Jobb skapas genom att människors idéer omvandlas till företag i ett samhälle där ansträngning lönar sig.

Klimathotet löses med internationellt samarbete, teknisk utveckling och en marknad som genom ekonomiska styrmedel verkar i miljöns tjänst.

Välfärden behöver fortsätta utvecklas så att enskilda människor får mer makt över de viktiga besluten i sin vardag. I en allt mer globaliserad värld behöver EU-samarbetet fördjupas.

Fattigdom och ofrihet bekämpas bäst med demokrati och marknadsekonomi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Den 1 maj fick barn möjlighet att slå med basebollträn på piñatas med bilder på borgerliga politiker. Vad tycker FP om V:s tilltag?

– Vi tycker att det var smaklöst.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hur tycker du att regeringen har förvaltat Sverige sedan 2006?

– Här kan du läsa om hur Folkpartiet har påverkat Sverige sedan 2006 http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_5701/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hur tycker du att oppositionen har agerat?

– En bra regering behöver en bra opposition. Den politiska debatten är som bäst när nyanserade argument bryts mot varandra. I vissa fall, som exempelvis migrationsuppgörelsen med miljöpartiet, har vi haft en mycket bra och fruktsam relation med delar av oppositionen.

SD ser sig som ett oppositionsparti. Hur ser du på SD?

– SD är ett parti som står i opposition till den politik som regeringen för. SD är ett parti i Sveriges riksdag och ska behandlas därefter.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tycker du att politik och kyrka och tro hör ihop?

– Religionsfriheten är grundläggande i vårt öppna och demokratiska samhälle. Det är en självklar rättighet att utöva sin religion så länge det inte kränker någon annan människa.

Men religionsfrihet är både frihet till religion och frihet från religion. Och religionsfriheten får aldrig användas som förevändning för att begränsa andra människors frihet.

Sverige är en sekulär stat, men vi ska samtidigt vara ett samhälle som är tolerant inför människors olika trosuppfattningar. Staten ska aldrig ta ställning för någon trosuppfattning, men staten ska alltid stå upp för människors rätt att tro och utöva sin religion. Och självklart också för rätten att inte tro.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Om fem år. Tio år. 50 år. Hur kommer FP och Sverige att se ut då?

– Sverige var för 50 år sedan ett betydligt mindre liberalt land än vad det är idag. Denna positiva trend av liberalisering ser inte ut att brytas.

Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut, men en gissning är att vi kommer att leva i en allt mer globaliserad värld med både nya möjligheter och utmaningar.

Folkpartiet kommer självklart att ha en mycket viktig roll att spela både om fem, tio och femtio år.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Politik är ett ämne som ofta debatteras och är i fokus. Stadsdelen Rosengård är ett annat ämne för diskussion.

Mina frågor:

1. Rosengård har varit i fokus under lång tid. Varför har denna stadsdel hamnat i fokus? Hur mycket påverkar detta de som bor i Rosengård?

2. Om man backar bakåt. Vad var det som från början utlöste allt detta som har hänt genom alla år?

3. Hur mår Rosengård idag?

4. Hur ser er vardag ut som jobbar i området?

5. Vi och de. Invandrare mot svenskar. Hur starkt är detta synsätt bland boende i Malmös stadsdelar?

6. Uppförstorar och dramatiserar media och allmänhet upp det som sker i Rosengård?

7. Hur ser framtiden ut för stadsdelsförvaltningen i Rosengård och de boende i Rosengård?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jenny Ränzlöw är kommunikatör vid Rosengårds stadsdelsförvaltning.

– Flera av frågorna som du ställer är angelägna. Men de är också så stora och komplexa så att det till och med bedrivs forskning med koppling till flera av dem.

I Malmö pågår idag flera stora processer kring hur staden kan utvecklas hållbart både ekonomiskt, miljömässigt men framförallt socialt. Ett aktuellt arbete bedrivs inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, läs mer under följande länk:

http://www.malmo.se/Kommun–politik/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo.html

– Rosengård, Herrgården utgör ett av fem områden i Malmö som ingår något kallat Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö.

Programmet är en långsiktig satsning under fem år för att dels förbättra levnadsvillkoren i områden där välfärden är som lägst dels uppgradera den fysiska miljön.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Områdesprogrammets mål är att skapa ur alla aspekter en hållbar stad där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går hand i hand.  Läs mer under följande länk:

http://www.malmo.se/Kommun–politik/Sa-arbetar-vi-med…/Omradesprogram/Bakgrund.html

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Malmö Högskola har i sin tidskrift Praktik & teori ägnat ett helt nummer åt temat Rosengård.

Här ger både forskare, malmöbor i Rosengård  och andra aktörer sina bilder när det gäller fördomarna, isoleringen, Barnens berättelser, stigmatiseringen och medierna rapportering.

Denna kan vara en hjälp på vägen och där finns ju också flera namn exempelvis inom forskarvärlden som kan ge svar utifrån sitt forskningsperspektiv

 http://www.mah.se/upload/GF/Informationsavdelningen/Praktik_Teori/PoT%20nr%201-2009.pdf

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sen kan du också läsa mer i Jeanette Rosengrens bok ”Ett annat Rosengård”.

Läs mer på:  http://www.bokus.com/bok/9789197733991/ett-annat-rosengard/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sen undrar du över vår vardag, vi som arbetar i området.

– Jag kan berätta om min vardag och mina personliga erfarenheter som kommunikatör och den hänger på sätt och vis ihop med frågan om media förstorar upp det som sker i stadsdelen.

Jag är själv journalist i grunden och har jobbat som sådan i 12 år i Malmö. Jag var en av dem som åkte ”ut” till Rosengård, stannade till på parkeringen utanför Citygross och tog en snabb synk, sen åkte jag tillbaka till redaktionen igen.

Det kändes inte bra alla gånger. Jag visste ju någonstans att verkligheten bara måste vara så mycket mer nyanserad än den jag skulle skildra i ett inslag på 1.30.

Så för mig, både personligt och yrkesmässigt, har det inneburit otroligt mycket att börja arbeta i Rosengård.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Att se hela stadsdelen med egna ögon, att lära känna människor som arbetar och bor här, att faktiskt få arbeta med att försöka nyansera bilden.

Det handlar inte om att försöka dölja de utmaningar vi står inför här – men det handlar om att försöka nyansera den bild som ofta ges.

Jag har jobbat 1,5 år här nu och har mer än en gång häpnat över med vilken automatik Rosengård får klä skott för så mycket negativt som händer. T ex förra hösten under skjutningarna (Peter Mangs).

På lunchen stötte jag och kollegor plötsligt ihop med flera utländska journalister på parkeringen. Vi var nyfikna och undrade varför de hade kommit till Rosengård. ”På grund av skjutningarna” fick vi till svar.

Problemet var att i det läget hade flertalet av skjutningarna inte alls begåtts i Rosengård, utan på helt andra platser i Malmö. Ändå åker man hit. Per automatik.

För några månader sedan var jag i kontakt med en annan utländsk journalist (som jobbade på en redaktion vars material har mycket stor spridning).

Hon kom bara förbi och ville ”skildra den senaste våldsvågen i Malmö”.

På min fråga om varför den skulle skildras just från Rosengård när de våldsdåd hon syftade på hade spridning över hela Malmö så fick jag till svar att ”ja, men mina landsmän känner bara till Rosengård när det gäller Malmö. Så det är lika bra att göra reportaget här”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Sånt skrämmer mig. Som journalist har man en ofantlig makt. Man kan starkt bidra till att skapa en bild av ett område som blir en fullständig sanning för många människor.

Som boende i området trycks du ner av att ständigt läsa negativa saker om din stadsdel, din skola, ditt område. Det blir en självuppfyllande profetia. Läs mer om detta i länkarna jag skickat.

Sen måste jag poängtera att lokala medier har blivit otroligt mycket bättre på att skildra en nyanserad bild av Rosengård. Jag märker en stor skillnad och en helt annan medvetenhet på bara den tid jag varit här. Det gör mig glad!

———————————————————————————————————————————————————————————————-

10 000 kronors frågan: Vem ligger bakom kursiv och fet stil?

Skotten i Malmö; beror de på invandrare? Nej det tror jag inte. Samt: Sten, att tillbe en prinesstårta och promenader.

Just hemkommen från en timmes promenad i den friska luften. Det kändes jättehärligt och jag kunde koppla av och bara njuta.

Nu har hemside-arbetet tagit ytterligare ett steg framåt för de mappar som ska finnas i rätt kolumn är där de ska och jag vet vad finns. så skönt!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Idag blir det att ta ytterligare en promenad, en kortare sådan. Sedan ska jag läsa ut Viveka Stens bok och börja på en nya bok. Sten utmärker sig i deckarvärlden genom att:

* hon förklarar väl de konflikter som kan uppstå mellan olika klasser i samhället.

* på ett realistiskt och mänskligt sätt beskriver hon de poliser och dess anhöriga; både de negativa och positiva sidorna. Bara detta att de uppstår fnurror på trådar skapar en spänning i sig, hos mig, hur se ska klara ut det.

Jag kan riktigt leva mig in i handlingen på ett aktivt sätt och följa de boende på Sandhamn som drabbas av det ena mordet efter det andra.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Som om inte detta vore nog blir det filmvisning på dvd och Jönssonligan som sänds på 7:an i kväll. Jag tycker att filmerna om denna liga är väldigt välgjorda och klantigheter blandas med spänning. Mycket bra filmer!!

De är enkla, men ändock fyllda med så mycket. Helt enkelt en förebild inom filmen, tycker jag. Om det bara hade gått att slippa reklamen så hade jag varit extra nöjd.

Om jag tittar på TV4 Play så är det inlagt reklam även där. Men vad ska jag göra? Jo, jag har alltid en bok i beredskap. Som en inbiten bokoman har jag ibland svårt att slita mig från böckerna när jag tittar på TV.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kvällens gastronomiska höjdpunkt blir fläskfilé, grönpepparsås och pommes frites. Mums fillibabba, det ska bli smarrigt. En dag fylld med kulminarisk måltid för den kulturella läckergommen och sedan detta för magen.

Inte konstigt att jag mår mycket bra idag.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Grov våldsbrottslighet ges alltid högsta prioritet och vi har täta och intensiva kontakter med länskriminalen i Skåne. Detta säger chefsåklagare Ola Sjöstrand efter skottlossningar i Malmö som blivit mordärenden. Han fortsätter:

Samarbetet mellan myndigheterna fungerar mycket bra och vi har också erbjudit länskriminalen alla de resurser som står till vårt förfogande. Sedan i somras har vi sammantaget 7 mordärenden i Malmö.

I alla utom ett av dessa ärenden har åklagare gått in som förundersökningsledare. Vi har dessutom goda förhoppningar om att vi inom kort kommer att finna misstänkta även i de mord som inträffat under de senaste dagarna.

I övrigt är vi tvungna att vara restriktiva med ytterligare information då vi just nu befinner oss mitt i utredningsarbetet av dessa som omfattas av sekretess, säger chefsåklagare och kammarchefen Ola Sjöstrand.

————————————————————————————————————————————————————————

Hänger händelserna ihop eller ska de ses var för sig?

Johan Persson, kommunalråd i Kalmar har blivit utsatt genom en annan politikers blogg. Persson hade uttalat sig positivt om Malmö son förebild och någon/några tog illa upp.

Malmö är en vacker stad och en förebild – jag har varit och gått i Malmö och alla dessa torg imponerar på mig. Johan Persson tänkte nog på styret i Malmö, de socialdemokratiska  kollegornas arbete.

Tidigare har det varit turbulent i Malmö då Imar Reepalu anklagats för att vara antijudisk. Hur det är med det vet jag inte, men jag vet att judar inte har det lätt, inte heller romerna eller samerna. Kan de känna sig trygga i Malmö?

Kan muslimerna känna sig trygga i Malmö? Kan andra troende känns sig trygga i Malmö? Kan allmänheten känna sig trygg i Malmö?

———————————————————————————————————————————————————————-

Men skottlossningarna. Jag får ett intryck av att det är oerhört mycket smärta och känslor och underströmmar i Malmö. Samtidigt så är den organiserade brottsligheten väl etablerad och Öresundsbron är en väldigt viktig smuggelled för vapen, knark med mera.

Tullen satsar på att upptäcka insmugglat knark, alkohol och tobak med hjälp av hundar. Men inte vad gäller vapen.

————————————————————————————————————————————————————————

Har brottsligheten att göra med att det bor många invandrare i Malmö? Nej, det tror jag inte.

I Rosengård bor många invandrare och när jag ser reportage från Rosengård tycker jag att det är tragiskt. Vi och de – tänket är så väletablerat.

Folk ser på förakt mot de boende i Rosengård och tycker ibland att detta slödder borde åka hem till sina hemländer. Men Sverige är deras hemland och de är inget slödder.

Ingen,varken infödda svenskar eller invandrare, ska kallas för slödder!!!

Boende i Rosengård litar inte på myndigheter och brandmän och poliser attackeras när de ska hjälpa till. Har detta förakt att göra med erfarenheter från de forna hemländerna? Eller beror det på att de känner sig utanför och att de är rädda?

————————————————————————————————————————————————————————

Ofta brukar uppgörelser inom den kriminella världen sluta med ond, bråd död. För att markera för andra vad som händer när man sviker eller när man inte hänger med. Sällan blir allmänheten dödad, men det brukar vara allmänheten som hittar de döda.

Serieskytten som härjade i Malmö gav sig dock på allmänhet med invandrarbakgrund. Genom TV 4  Fakta har jag hört talas om två krypskyttar som hade invandrarbakgrund.

Men jag tror att olika synliga och osynliga faktorer har spelat in att sju mord genom skottlossning har skett i Malmö, Sveriges tredje största stad. Där naturligtvis tillgången och efterfrågan spelar in. Vapen ger makt, makt gör att man kan påverka.

Ja, brottsligheten i Sverige och dess olika grenar utgör ett subsamhälle i Sverige. Kriminalitet påverkar människor och påverkar beslutsfattare. På så sätt har brottslingar makt.

Men det gäller att förstå de strukturer som ligger bakom dessa skottlossningar för att förhindra dem och naturligtvis strypa smugglingen och det legala förskaffandet till olegal verksamhet. Svårt, men framför allt mycket, mycket farligt!!

Oavsett bakgrund så är det ett mycket allvarligt brott att skada någon annan!!

När det gäller dessa dödsskjutningar gäller det att hitta en eller flera gärningspersoner som kan knytas till brottet. Sedan handlar det om uppsåt, vållande. olyckshändelse eller självförsvar – det är inte givet att alla skotten hade som syfte att brutalt släcka liv. Har jag fel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ett nytt samfund har bildats – det handlar om ett samfund som verkar ha piratkopiering som Gudstro, om jag fattat rätt. Jag minns i alla fall att jag inte blev förvånad utan tänkte:

”Detta ligger helt rätt i tiden. Många vill vara Gud, många tillber allt möjligt som inte har med den Stora Skaparen att göra. I degens värld kan man tillbe och dyrka gröna marsipantårtor, lås, en kriminell identitet och förebild eller regnet eller fåglarna på stranden.”